Markera alla kategorier som lästa Regler
19 juni 2018, 20:14Svara på tråd  [ 27 inlägg ] 
 Inbjudan till Mantorp park den 5/5 
Författare Meddelande
Bongo
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 395
Ort: västerås
Medlemsnummer: 1439
Bil: Crx/Civic
Namn: Daniel Fernerö
Inlägg Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Bild


Nu var de dags för årets första banträff kom & kör bana på mantorp park.
Alla som uppfyller kraven under är välkomna.
Skriv ut besiktningsprotokollet & fyll i det i förväg så de går snabbare vid insläpp.


Bilaga:
Filkommentar: HPC Besiktnings protokoll
HPC besiktnings protokoll.pdf [337.73 KiB]
Nerladdad 196 gånger
OBS!
Glöm inte 350kr till startavgiften vid grinden för Hpc medlemmar eller förskottsbetala 300, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in.
För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 och märker betalningen med ert forums namn och Mantorp 2013...OBS! Nytt för i år är att vi tar kortbetalning på plats.
Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndag den 5 maj 2013! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden & Peugeot Sport Club..
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef, Daniel Fernerö (Bongo): 0702 - 66 23 72

Inpassage till depån:

• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club och Ford Club Sweden
Kö 2: Swedish Subaru Club och Peugeot Sport Club


Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är ej tillåtna.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar. Så kallade ”open wheelers” är inte tillåtna!
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Daniel ”Bongo” Fernerö, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?p=668992

_________________
*Banträff ansvarig/regionsombud mitt*
--Daniel Fernerö--
070-2662372

HONDA CRV 2.2D
HONDA CRX VT 91

_________________
*Regionsombud mitt*
--Daniel Fernerö--
070-2662372

HONDA CRX VT 91 (B20c4)
HONDA CIVIC 78 1200 Sbc GEN1 ;)


1 april 2013, 13:33
Profil
Lejban
Användare
Användare

Inlägg: 59
Medlemsnummer: 0
Bil: s2000
Namn: Tobias Nyström
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Dunderkul! Hur anmäler man sig?

_________________
MVH
Tobias Nyström
https://www.facebook.com/LejbanDrifting


2 april 2013, 15:54
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
efter som du är medlem så är det bara att komma och vill du köra så betalar du antingen in 300 (märk användarnamn Mantorp2013) i förväg eller så betalar du 350 på plats.

Mer än så är det inte..

Sen skall ju du och din bil uppfylla kraven som står här ovan.. ;)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


2 april 2013, 16:01
Profil
Lejban
Användare
Användare

Inlägg: 59
Medlemsnummer: 0
Bil: s2000
Namn: Tobias Nyström
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
{BÅGEN} skrev:
efter som du är medlem så är det bara att komma och vill du köra så betalar du antingen in 300 (märk Mantorp2013) i förväg eller så betalar du 350 på plats.

Mer än så är det inte..

Sen skall ju du och din bil uppfylla kraven som står här ovan.. ;)


Låter bra! Dropin!

Jag och min bil uppfyller kraven och mer därtill ;) :o

_________________
MVH
Tobias Nyström
https://www.facebook.com/LejbanDrifting


2 april 2013, 16:52
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4730
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
{BÅGEN} skrev:
efter som du är medlem så är det bara att komma och vill du köra så betalar du antingen in 300 (märk Mantorp2013) i förväg eller så betalar du 350 på plats.

Mer än så är det inte..

Sen skall ju du och din bil uppfylla kraven som står här ovan.. ;)


Glöm inte ta med forumnamnet i betalningen så man vet vem som betalt. Eller har jag fel?

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


2 april 2013, 17:35
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Uhlin
Användare
Användare

Inlägg: 189
Ort: Ösmo/Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: S2000
Namn: Adam Uhlin
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Kommer stå i kön om jag hinner få klart bilen!

_________________
Adam Uhlin
NollSjuSex-0640917


Senast redigerad av Uhlin 7 april 2013, 19:58, redigerad totalt 1 gång.2 april 2013, 17:41
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Du har helt rätt pasen.

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


2 april 2013, 17:58
Profil
Användarvisningsbild
Koffe89
Användare
Användare

Inlägg: 264
Bilder: 0
Ort: Värnamo
Medlemsnummer: 0
Namn: Kristoffer Fredriksson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Ska bli kul! Kommer dock bara att titta på. Blir det någon slags utställning som det pratades om tidigare?

MVH Kristoffer

_________________
Honda CRX Vtec - 90
Honda Civic Aerodeck -00
Volvo 740 GLT 16v -88


3 april 2013, 21:09
Profil Visa medlemmens fotoalbum
VMT
Lärd
Lärd

Inlägg: 1222
Ort: Ängelholm
Medlemsnummer: 1668
Bil: Jazz, CR-V
Namn: Trung Vu
Inlägg Re: Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
pasen skrev:
{BÅGEN} skrev:
efter som du är medlem så är det bara att komma och vill du köra så betalar du antingen in 300 (märk Mantorp2013) i förväg eller så betalar du 350 på plats.

Mer än så är det inte..

Sen skall ju du och din bil uppfylla kraven som står här ovan.. ;)


Glöm inte ta med forumnamnet i betalningen så man vet vem som betalt. Eller har jag fel?


Tex: VMT Mantorp?

_________________
Civic EG6 B18/s80@inside + JRSC
CR-V Elegance Automat 07
Civic EJ9 97
Civic EK3 96


MB3 Civic 97, MB2 Civic 97, Del Sol VTi 92, Civic ESi Hb 94, Civic Lsi Sedan 92, Audi A4 1.8 96, Toyota Corolla 90.


3 april 2013, 21:37
Profil WWW
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Perfekt.

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


3 april 2013, 21:46
Profil
Användarvisningsbild
Fixxe
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 4999
Ort: Halmstad
Medlemsnummer: 659
Bil: Civic/Accord
Namn: Fredrik Heijel
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Missa inte att det är årsmöte kvällen innan!
Samt att vi söker nya driftiga människor till klubben!

se:
viewtopic.php?f=18&t=66660
och
viewtopic.php?f=18&t=66768

_________________
Fredrik Heijel | 0702 - 986 355 |

Civic -00 #racekor
Civic Aerodeck -98
Accord Executive diesel -10
Speaking without thinking, is like shooting without aiming

www.streetperformance.se <- Fixar alla delar
www.detailcenterhalmstad.se <- Fixar lacken


4 april 2013, 08:06
Profil ICQ
Användarvisningsbild
gnagis
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 883
Ort: Karlstad
Medlemsnummer: 86
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
om man bara vill komma utan att köra vad kostar det då? och då antar jag inte bil kraven är samt förar kraven är lika höga ;)

_________________
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
Member since: [b]2002[/b]


8 april 2013, 01:07
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
De kostar inget. :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


8 april 2013, 02:21
Profil
robban70
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 28
Bilder: 10
Ort: karlskoga
Medlemsnummer: 2473
Bil: nsx
Namn: robert schoultz
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
faan vad kul d ska bli,,taggad som ¤#¤#"#! ses där .


8 april 2013, 10:20
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
iSixx87
Påläst
Påläst

Inlägg: 714
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 196
Namn: Robin Giöbel
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Om man inte ska köra, kommer man fortfarande in på området och kan ställa bilen eller får man stå utanför och skämmas då? :D
Förstår ju att man inte kan rulla in bilen i depån om man inte ska köra men aa, ni fattar kanske vad jag menar med "området" :P

_________________
Robin Giöbel
CRX VT -91


0703111050


9 april 2013, 00:40
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Japp du kommer in men kommer att bli hänvisad till yta att ställa dig på.. :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


9 april 2013, 05:47
Profil
Boomi
Användare
Användare

Inlägg: 139
Bilder: 32
Ort: Oskarshamn
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Hur går man till väga om man vill vara två förare på en bil? Turas om lite, är det möjligt?

Var anmäler man flaggning? :)

_________________
Kristoffer Bohman

HONDA
the power of dreams

Civic H22a EG hb -94:a


Senast redigerad av Boomi 17 april 2013, 23:31, redigerad totalt 1 gång.17 april 2013, 21:20
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Hammerin
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2375
Bilder: 4
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 272
Bil: Integra Type-r -98
Namn: Richard Hammerin
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
visst inga problem, dock så är det samma regler för som en förare. medlemskap eller fullpris och SMA.
Varmt välkomna.

_________________
*Regionsansvarig Stockholm*
Richard Hammerin
0708-711 779

Integra Type R -98

Familje pulka FR-V -05

Jazz -05 83hk
Kinnekulle 1.12.0

Rip
CRX Turbo 240hk
Kinnekulle 1.02,4
G-Ring 1.36,3
Mantorp 1.34,1
Gelleråsen 1.18,0


17 april 2013, 23:30
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Boomi
Användare
Användare

Inlägg: 139
Bilder: 32
Ort: Oskarshamn
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Min bil är bes med avgaset som sitter på men det betyder nog inte att jag klarar 95 db... vad ungefär krävs? 2"?

_________________
Kristoffer Bohman

HONDA
the power of dreams

Civic H22a EG hb -94:a


22 april 2013, 22:59
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4730
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
En lämplig ljuddämpare skulle jag tro. Systemets grovhet i sig är nog inte ett problem?

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


22 april 2013, 23:19
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Blitzwing
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 1477
Ort: Finspång
Medlemsnummer: 2392
Bil: DC2 & GD1
Namn: Robin Persson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Vart finner jag besiktningsprotokollet?

_________________
Robin Persson | DC2R Squadron | K som i Kent-Ove


23 april 2013, 14:25
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Här är det.. :)

Bilaga:
Filkommentar: Besiktnings protokoll
HPC besiktnings protokoll.pdf [337.73 KiB]
Nerladdad 132 gånger

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


28 april 2013, 12:57
Profil
Användarvisningsbild
Karlhakan
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 726
Bilder: 4
Ort: Göteborg, Hisingen
Medlemsnummer: 126
Bil: S2000 AP1 2008
Namn: Håkan Nilsson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Väderprognos idag 15:46

SMHI övesrst YR under och Klart.se till höger


Bilagor:
Väderprognos Mantorp 2 maj kl 1646.JPG
Väderprognos Mantorp 2 maj kl 1646.JPG [ 33.37 KiB | Visad 6405 gånger ]

_________________
Håkan Nilsson, Hisingen Göteborg *Sponsoransvarig* 0709-749475
Honda S2000 AP1 -08 för skoj skull
Honda S800 Cabriolet 1967 under renovering
Honda S800 Kupé 1967 ska renoveras när den andra är klar
Honda Jazz Si brukis
2 maj 2013, 16:49
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Karlhakan
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 726
Bilder: 4
Ort: Göteborg, Hisingen
Medlemsnummer: 126
Bil: S2000 AP1 2008
Namn: Håkan Nilsson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Vädrets makteer verkar stå på våran sida :D

Oavsett var jag tittar så förutspås klart väder, sol kanske något enstaka moln med stigande tempratur från 8 grader på morgonen till 15 grader kl tre. Lätt bris 5 meter per sekund från sydväst och inte en droppe regn.

Nu är det bara engagemanget och viljan som hindrar er :D

Så kom igen och ta er till Mantorp imorgon söndag för då blir det Hondafest :lol:

/H

_________________
Håkan Nilsson, Hisingen Göteborg *Sponsoransvarig* 0709-749475
Honda S2000 AP1 -08 för skoj skull
Honda S800 Cabriolet 1967 under renovering
Honda S800 Kupé 1967 ska renoveras när den andra är klar
Honda Jazz Si brukis


4 maj 2013, 08:02
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Uhlin
Användare
Användare

Inlägg: 189
Ort: Ösmo/Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: S2000
Namn: Adam Uhlin
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Kommer man in på området även om man inte ska köra och enbart ska vara åskådare om man är medlem i klubben?

_________________
Adam Uhlin
NollSjuSex-0640917


4 maj 2013, 12:34
Profil
Användarvisningsbild
Fixxe
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 4999
Ort: Halmstad
Medlemsnummer: 659
Bil: Civic/Accord
Namn: Fredrik Heijel
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Alla är välkomna in och titta! Medlemmar, icke medlemmar, barn och pensionärer!

_________________
Fredrik Heijel | 0702 - 986 355 |

Civic -00 #racekor
Civic Aerodeck -98
Accord Executive diesel -10
Speaking without thinking, is like shooting without aiming

www.streetperformance.se <- Fixar alla delar
www.detailcenterhalmstad.se <- Fixar lacken


4 maj 2013, 12:37
Profil ICQ
Användarvisningsbild
Thomas
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 324
Ort: Sollentuna
Medlemsnummer: 0
Bil: Civic VT
Namn: Thomas Pettersson
Inlägg Re: Inbjudan till Mantorp park den 5/5
Jag var på Mantorp idag med BMW klubben och tittade.
Banan är delvis ny asfalterad, hela parisen är ny asfalt o lite andra ställen och dem som körde där idag tyckte banan var bättre än innan,

Tyvärr kan jag inte komma förbi imorgon och det är jätte tråkigt :(
Jag önskar er alla en super trevlig och rolig dag på Mantorp och jag antar att ni har det rätt bra på camping stugorna vid det här laget.

/Thomas

_________________
Civic VT championship white (såld)
Nu: HR-V


4 maj 2013, 18:36
Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 27 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  


© Honda Performance Club
phpBB © phpBB Group.