Markera alla kategorier som lästa Regler
19 juni 2018, 20:14Svara på tråd  [ 122 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa
 HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8 
Författare Meddelande
Eisenhut
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1858
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Integra
Namn: Marcus Eisenhut
Inlägg HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Bild
Välkommen till Honda Performance Clubs första HONDA WEEKEND på Ljungbyhed!

Detta arrangemang ger dig som Hondaägare och medlem i HPC en unik möjlighet till en hel helg med förarutveckling, dragrace, utställning och en massa andra roliga grejor som hör till en riktig bilfestival. Ett axplock av vad som kommer erbjudas på plats.
• Förarutveckling
• Dragrace
• Utställning med flera klasser
• Swapmeet
• Matförsäljning
• Camping
• Nybilsutställning
• Medåkning med erfarna förare
Pris:
500:- för hel helg inkl camping för HPC medlemmar
1000:- för hel helg inkl camping för övriga
300:- per dag för HPC medlemmar
600 :- per dag för övriga
200:- för utställning och camping hel helg
100:- inträde, parkering inkl camping för övriga (detta inkluderar plats för swapmeet)
Öppettider:

Fredag 1/8
Grindarna öppnas för festivalbesökare kl 19.00
Lördag2/8
Insläpp för förare, utställare och besökare 08.00
Dragrace avslutas 17.00 men festivalen fortsätter hela kvällen
Söndag 3/8
Insläppet öppnar 08.00
Bankörning avslutas 16.00.
Avslutning och prisutdelning fram till 17.00

Kontaktpersoner under dagen:

• Festivalansvarig Andreas Norberg
• Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
• Utställningsansvarig Mattias Bågenholm
• Campingansvarig Håkan Nilsson

Utställning:
Utställningen kommer att hållas fortlöpande under hela helgen men jurybedömningen och prisutdelning sker på söndagen.
Följande klasser bedöms och i var klass kommer 1,2 och 3 koras
Pre 1990
1990-2000
Post 2000
Best in show

Swapmeet:
Swapmeet hålls hela dagarna både lördag och söndag och kommer vara öppet samma tider som bankörningen.

Nybilsutställning:
Bilpartner kommer vara på plats och visa upp Hondas nybilssortiment!
Bilpartner kommer även sälja S2000 oljefilter till ett väldigt förmånligt festivalpris, endast 99:-!

Matförsäljning:
Vi kommer tillhandahålla korv och hamburgare samt dryck till försäljning hela dagarna!

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen.
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under lördagsförmiddagen (klockan 09:00 – 12:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgnarnas incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

Dag 1


07:15 – 08:15 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
08:30 – 09:00 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:00 - 09:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
09:20 - 09:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
09:40 - 10:00 => Pass 3, "Grupp B"
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
Lunch.
13:00 – 16.30 => Dragrace fria klasser.

Dag 2

08.00-09.00 => Incheckning/besiktning samt förarmöte (Ni som besiktigat och deltagit på förarmöte på lördagen behöver ej göra detta på söndagen.)
09:00 - 09:20 => Pass 1, "Grupp A1"
09:20 - 09:40 => Pass 2, "Grupp A2"
09:40 - 10:00 => Pass 3, "Grupp B"
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp A1"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp A1"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp A1"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"

16.00 - 17.00 => Avslutning samt prisutdelning i utställningsklasserna.Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Ljungbyhed Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!


Bilagor:
Filkommentar: Besiktningsprotokoll
HPC%20besiktnings%20protokoll-2.pdf [337.73 KiB]
Nerladdad 117 gånger

_________________
Mvh/Marcus Eisenhut

Kör:
Honda Integra Si JRSC -94
Mercedes-Benz C220d -16

Kört:
Civic Tourer 1.8 Lifestyle -14
Civic 1.8 sport ADAS -15
Civic Tourer 1.6d Elegance -15
Civic 1.8 sport -06
Jazz -04
Delsol VTi -93
Civic ESi -92
10 februari 2014, 12:33
Profil
Användarvisningsbild
four
Lärd
Lärd

Inlägg: 1147
Ort: Oxelösund
Medlemsnummer: 1405
Bil: ek3
Namn: Ingemar Eriksson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
Vart ligger Ljungbyhed ?

_________________
Ingemar Eriksson
073-959 06 46

Kör:
Civic MB9 -98
Accord tourer 2,0 -03
Civic Ek3 / B18C -96
Kört:
Civic-01 EU8
Civic MB9 -00
Honda Civic MB3 -97
Civic ep3 -04
Honda Prelude 2,3 -93


10 februari 2014, 13:09
Profil
Micha-J
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 408
Ort: Tomelilla
Medlemsnummer: 155
Bil: ED9 B18C
Namn: Michel Jansson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
Skåne. Detta event kan blir grymt trevligt! :D

_________________
Michel Jansson. Tomelilla
0738331368

Nuvarande:
ED9 -89 B18C6/Y2 Quaife. NeverEndingStory.. 2014?
EG5 -92 B18C4/S9B


10 februari 2014, 13:16
Profil
and1
Lärd
Lärd

Inlägg: 1098
Ort: Ängelholm
Medlemsnummer: 1888
Bil: Civic VT
Namn: Cuong Nguyen
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
https://maps.google.se/maps?q=ljungbyhe ... CAkQ_AUoAQ

7 månad kvar =(

_________________
Honda ATS-06
Honda Civic -92


10 februari 2014, 13:17
Profil
Eisenhut
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1858
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Integra
Namn: Marcus Eisenhut
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
and1 skrev:
https://maps.google.se/maps?q=ljungbyhed&ie=UTF-8&ei=GrX4UueeMvDR4QT364GABA&ved=0CAkQ_AUoAQ

7 månad kvar =(

Tack. :)

Precis lagom med förberedelsetid! :) Se nu till att komma allihop nu när ni har fått så god framförhållning. Vi ska se till att detta blir riktigt lyckat och vår förhoppning är att detta kan lyckas och växa och bli en lika naturlig del hos HPC som Mantorp!

_________________
Mvh/Marcus Eisenhut

Kör:
Honda Integra Si JRSC -94
Mercedes-Benz C220d -16

Kört:
Civic Tourer 1.8 Lifestyle -14
Civic 1.8 sport ADAS -15
Civic Tourer 1.6d Elegance -15
Civic 1.8 sport -06
Jazz -04
Delsol VTi -93
Civic ESi -92


10 februari 2014, 13:22
Profil
Användarvisningsbild
Jim_H
Kunnig
Kunnig

Inlägg: 794
Ort: Tomelilla
Medlemsnummer: 0
Bil: Crx VT
Namn: Jim Hansson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
Kommer bli asgrymt!

_________________
Jim Hansson, Tomelilla. 076-8477392

Jim's Tuning - CPL Racing, Xenocron Tuning Solutions & Tegiwa Imports.
Mappning av bl.a. Hondata s300, K-Pro, Flashpro, Crome, BRE osv i 2WD bromsbänk.
Chippning av OBD1/OBD0 ECU. Ring eller PM för frågor.


10 februari 2014, 13:37
Profil
Användarvisningsbild
Rogge/AUTOMONTAGE
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 644
Bilder: 11
Ort: Västerhaninge
Medlemsnummer: 2358
Bil: -11 Jazz, -16 Wild Trak
Namn: Roger "Rogge" Ohlsson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
Weekend 1 - 3/9 ?
Det är ju Må - Onsdag !! ;-)

_________________
Roger Ohlsson
0733200002


Jazz -11

Kullen -14 1:03,0 EG
Sviesta -14 1:05,5 EG
M-torp -13 1:33,0 EG
Sturup -12 1:17,3 S40
G-åsen -10 1:16,8 EG
K-torp -09 1:15,4 S40
Lunda -09 1:25,6 EG
A-torp -06 2:05,4 Citroen


10 februari 2014, 13:44
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Eisenhut
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1858
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Integra
Namn: Marcus Eisenhut
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1/8-3/8
Rogge/AUTOMONTAGE skrev:
Weekend 1 - 3/9 ?
Det är ju Må - Onsdag !! ;-)


Haha förlåt! Det är augusti som gäller! Ska ändra!

VIll också förtydliga att fredagn är anländsdatum, ingen körning kommer att ske fredagen men vi planerar att ha någon aktivitet redan fredag kväll.

Övernattning kommer ske precis som på alla andra festivaler vilket är tält eller husvagn eller vad man nu kan skrapa fram. :)

_________________
Mvh/Marcus Eisenhut

Kör:
Honda Integra Si JRSC -94
Mercedes-Benz C220d -16

Kört:
Civic Tourer 1.8 Lifestyle -14
Civic 1.8 sport ADAS -15
Civic Tourer 1.6d Elegance -15
Civic 1.8 sport -06
Jazz -04
Delsol VTi -93
Civic ESi -92


10 februari 2014, 14:06
Profil
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2038
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Låter kul =)

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


10 februari 2014, 14:13
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Axzza
Lärd
Lärd

Inlägg: 1273
Bilder: 5
Ort: Ängelholm
Medlemsnummer: 219
Bil: Honda Del Sol
Namn: Lasse Wilhelmsson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Fyf*n vad gött! Nära och bra är det också :D

_________________
Lasse Wilhelmsson
Ängelholm


10 februari 2014, 14:22
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Ja de här kommer att bli så grymt kul…
Jag vill se hela Ljungbyhed fullt med Hondor...

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


10 februari 2014, 14:27
Profil
Användarvisningsbild
DRFT_
Användare
Användare

Inlägg: 218
Ort: Helsingborg
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda S2000
Namn: Henrik Bernhardsson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Nära och bra, jag är på, även fast det infaller precis på min födelsedag.. :D

_________________
Henrik Bernhardsson
Integra Type-R DC2 -98
Acura RSX -05
S2000 -05
Civic EK4 E85 -00
Founder of HH|Photo


10 februari 2014, 15:59
Profil
Emaaajl
Påläst
Påläst

Inlägg: 717
Bilder: 0
Ort: Karlskrona
Medlemsnummer: 0
Bil: Civic Ek4 B18c N/A
Namn: Emil Tingelholm
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Gott att det ligger hyffsat nära:) då blir vi 3 glada grabbar från karlskrona som kommer !

_________________
Emil Tingelholm
0734421164 - smsa vid frågor
Civic esi - Såld
Civic Ed6 - Såld
Del sol Vti - Såld
Ek4 b16--->b18c -nuvarande


10 februari 2014, 16:00
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2038
Bilder: 8
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Några som åker från Sthlm?

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


10 februari 2014, 16:02
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Fixxe
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 4999
Ort: Halmstad
Medlemsnummer: 659
Bil: Civic/Accord
Namn: Fredrik Heijel
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
ooo hell ye!
jag i äjnajn och se om frun och sonen kan kika förbi i dieselloket oxå!

_________________
Fredrik Heijel | 0702 - 986 355 |

Civic -00 #racekor
Civic Aerodeck -98
Accord Executive diesel -10
Speaking without thinking, is like shooting without aiming

www.streetperformance.se <- Fixar alla delar
www.detailcenterhalmstad.se <- Fixar lacken


10 februari 2014, 16:17
Profil ICQ
Användarvisningsbild
Kajsis
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 4
Ort: Tomelilla
Medlemsnummer: 0
Bil: EG
Namn: Kajsa Borg
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Längtar redan :D


10 februari 2014, 16:29
Profil
Viinikka
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 315
Bilder: 0
Ort: Trollhättan
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Civic EH K24
Namn: Markus Viinikka
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Får försöka ta mig hit med då, isf kan man säkert åka med dom andra från Gbg trakterna! :)


10 februari 2014, 16:40
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Du är varm välkommen att åka med oss. :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


10 februari 2014, 17:09
Profil
anno
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4009
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Namn: Andreas Norberg
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
DETTA SKA SPRIDAS I ALLA J - A FORUM!!!


Nu kör vi!!!!

_________________
Vice Ordförande
Honda Insight ZE1 ECA1 2000
Honda Civic Tourer FK3 N16A1 2015
Mercedes W124 300 E - 24 M104 1990
Honda Civic Hybrid FD3 L13A 2006


10 februari 2014, 17:43
Profil
Användarvisningsbild
JDM-Junior
Kunnig
Kunnig

Inlägg: 924
Bilder: 3
Ort: Helsingborg
Medlemsnummer: 0
Bil: CW EP3
Namn: Aldin Kuric
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Så fett!!

_________________
JDM - all day, every day


10 februari 2014, 18:14
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
RunRookieRun
Användare
Användare

Inlägg: 87
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 11986
Namn: Fredrik Davidsen
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Håhå... 2 dagar etter flytten Oslo-Malmö... Kanskje man bare lar seng og sofa bli ståande i lastbilen så man har "bobil" :-P


10 februari 2014, 18:59
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4730
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
lowpass skrev:
Några som åker från Sthlm?


Jag kommer åka, och säkert fler :)

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


10 februari 2014, 20:14
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Daugaard
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1724
Bilder: 1
Ort: Sthlm/Skarpnäck/Åmynnet
Medlemsnummer: 10809
Bil: Prelude BA4 4ws "Si"
Namn: Emil Daugaard
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
pasen skrev:
lowpass skrev:
Några som åker från Sthlm?


Jag kommer åka, och säkert fler :)

Jag också!

_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande* 070-53 41 431
Trackstar!
Prelude BA4 4WS -88 "Like a BA4WS" <Byggtråd.
Fruns brukis.
Accord CM2 Type-S Tourer -08 <Garaget.
Min brukis.
Jazz Hybrid -13
HPC Swish: 1230 334 235


10 februari 2014, 23:17
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Asse Jr
Användare
Användare

Inlägg: 251
Bilder: 0
Medlemsnummer: 0
Bil: EK4
Namn: Arslan Golic
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Daugaard skrev:
pasen skrev:
lowpass skrev:
Några som åker från Sthlm?


Jag kommer åka, och säkert fler :)

Jag också!


Mycket möjligt!

_________________
Club JDM


11 februari 2014, 00:50
Profil Visa medlemmens fotoalbum WWW
Användarvisningsbild
gnagis
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 883
Ort: Karlstad
Medlemsnummer: 86
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
någon mera än jag som är från värmland som vill dit?

_________________
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
Member since: [b]2002[/b]


11 februari 2014, 09:17
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4261
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Du får tjata på Asse och Gabbis… :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


11 februari 2014, 16:01
Profil
Användarvisningsbild
four
Lärd
Lärd

Inlägg: 1147
Ort: Oxelösund
Medlemsnummer: 1405
Bil: ek3
Namn: Ingemar Eriksson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Ska nog försöka leta mig ner, lär ju bli grymt. :)

_________________
Ingemar Eriksson
073-959 06 46

Kör:
Civic MB9 -98
Accord tourer 2,0 -03
Civic Ek3 / B18C -96
Kört:
Civic-01 EU8
Civic MB9 -00
Honda Civic MB3 -97
Civic ep3 -04
Honda Prelude 2,3 -93


11 februari 2014, 18:21
Profil
Användarvisningsbild
Fixxe
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 4999
Ort: Halmstad
Medlemsnummer: 659
Bil: Civic/Accord
Namn: Fredrik Heijel
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
{BÅGEN} skrev:
Du får tjata på Asse och Gabbis… :)


och lille Olle.. :)

_________________
Fredrik Heijel | 0702 - 986 355 |

Civic -00 #racekor
Civic Aerodeck -98
Accord Executive diesel -10
Speaking without thinking, is like shooting without aiming

www.streetperformance.se <- Fixar alla delar
www.detailcenterhalmstad.se <- Fixar lacken


11 februari 2014, 19:30
Profil ICQ
Användarvisningsbild
K.Larsson84
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 483
Ort: Lund
Medlemsnummer: 12235
Bil: Honda Accord type-s
Namn: Kristoffer Larsson
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Jag kommer!!!
Var där i slutet på 2013 ny asfalt och inga räcken att krocka med riktigt bra körning även för den som ej kört banna tidigare.
här har ni ett smakprov på hur det ser ut filmade när jag körde (andra bankörningen i mitt liv så inget proffs jag vet det.. helt orginal ep3:a)


_________________
Blicken, pilen, filen...

Nuvarande Bilar:
Accord Tourer Type-s

Tidigare bilar:
Honda Ep3 - 02
Honda S2000 -07
Nissan S13
audi TT 225hk -00
Volvo 850 GLT


11 februari 2014, 20:10
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4730
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: HONDA WEEKEND Ljungbyhed 1-3/8
Å andra sidan är ojämn gräsmatta inte det optimala att åka av på heller, så gör inte det ;)

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98

Kört:
Civic Type-R -15
Civic EP3
S2000 -01
Prelude BB1


11 februari 2014, 20:17
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 122 inlägg ]  Gå till sida 1, 2, 3, 4, 5  Nästa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  


© Honda Performance Club
phpBB © phpBB Group.