Sida 1 av 1

Mantorp 25 Maj 2019

Postat: 5 november 2018, 16:49
av pasen


Hej!

Hondaklubben bjuder in betalande medlemmar och samarbetsklubbar till bankörning den 25 Maj 2019!
Alla medlemmar som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Boka datumet!

OBS!
Vi tar Swish (1230334235), ej kort, kontanter går bra men gärna inte.
För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 och märker betalningen med ert forumnamn och Mantorp. Detta gäller endast medlemmar i Hondaklubben!


Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 24 Maj 2020!
Grindarna öppnas kl 07:00 och förarmöte kl 09:00, så var där i tid.

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Opel Club Sweden. För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215
• Stf Banchef Richard Lindström 070-7820935

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems- och startavgifter.
• Inneha en giltig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil.
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts och övriga icke-heltäckande kläder är förbjudet!). Handskar (ej mekanikermodell) rekommenderas.

Fordonet:

• För att köra som HPC-medlem ska bilen vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. Klubben förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller kraven.
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet).
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga bilar gäller, den skall alltså vara godkänd för gata.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda under körning.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan huvudposteringens medgivande.

Program (kan komma att ändras):

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.
Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
Även för 2020 så kommer INGA engångslicenser gå att köpas av oss på plats. Detta löser ni själva i er dator eller mobil och visar upp för kansliet när du bekräftar att du betalat för körningen (checkar in).

SMA engångslicens: http://www.smalic.se/mobiltelefon/
Tävlingsnamn: "Hondaklubben Trackday"
Tävlingsgren: "Trackday"
Datum: 2020-05-24

SMA årslicens: http://www.smalic.se/forare/

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!
Länk till besiktningsprotokoll 2016 (funkar även i år...):
http://hondaklubben.com/files/Besiktnin ... 202016.pdf

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 5 november 2018, 16:50
av Blitzwing
Bra datum! Då har man ju nästan en hel månad extra på sig.

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 13 november 2018, 12:10
av raseri
Kanon!


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 13 november 2018, 15:34
av SoldR
pasen skrev:Mantorp är bokat 26 Maj 2019, save the date. Mer info kommer.
wohoooow

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 13 november 2018, 15:54
av Lärfors
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 13 november 2018, 22:02
av wassen
Trevligt :D

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 14 november 2018, 07:52
av Fixxe
Då slipper ni troligen mig.
Dotterns födelsedag.

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 14 november 2018, 20:09
av raseri
Fixxe skrev:Då slipper ni troligen mig.
Dotterns födelsedag.
Rädd att integran ska vara snabbare än civicen igen?

Lägg märke till att jag skrev bilen och inte jag [FACE WITH TEARS OF JOY]


Skickat från min iPhone med Tapatalk

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 15 november 2018, 14:43
av Mordiiax
Plot twist: Raseri är Fixxes dotter :o

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 15 november 2018, 15:25
av SoldR
Mordiiax skrev:Plot twist: Raseri är Fixxes dotter :o
HAHAHHA!

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 15 november 2018, 22:26
av {BÅGEN}
OMG såg inte deb twisten komma. :D

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 16 november 2018, 07:13
av Fixxe
Raseri såg "den komma".....

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 10 januari 2019, 18:06
av Patte
26 maj ligger bra i tiden. Snackat lite med min kollega Tommy Pilskog. Vi kommer dyka upp och köra med våra NSX-er. Väl mött då bästa kollegor. :D

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 13 februari 2019, 17:29
av Tarning
Datumet funkar. Skall försöka komma med samma kombo CTR + NSX igen.

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 28 februari 2019, 22:09
av bernebrant
Tarning skrev:
13 februari 2019, 17:29
Datumet funkar. Skall försöka komma med samma kombo CTR + NSX igen.
Hmm ta med S2000 istället för Ctr :wink:

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 2 mars 2019, 03:03
av Mr_Catnip
Kommer troligen att komma förbi med en välbekant grön del sol som har cirkulerat i hondaklubben ett bra tag. Är ny ägare men entusiast likaså :)
20190302_012546.jpg
20190302_012546.jpg (116.4 KiB) Visad 4325 gånger

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 8 mars 2019, 12:11
av Viinikka
Mr_Catnip skrev:
2 mars 2019, 03:03
Kommer troligen att komma förbi med en välbekant grön del sol som har cirkulerat i hondaklubben ett bra tag. Är ny ägare men entusiast likaså :)

20190302_012546.jpg
Då kanske det blir 2 Delsoler i samma färg där, ska försöka ta mig dit iår.. :roll:

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 9 mars 2019, 17:46
av Mr_Catnip
Viinikka skrev:
8 mars 2019, 12:11
Mr_Catnip skrev:
2 mars 2019, 03:03
Kommer troligen att komma förbi med en välbekant grön del sol som har cirkulerat i hondaklubben ett bra tag. Är ny ägare men entusiast likaså :)

20190302_012546.jpg
Då kanske det blir 2 Delsoler i samma färg där, ska försöka ta mig dit iår.. :roll:
Kan bli häftigt att se en tvilling :)

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 12 mars 2019, 12:14
av Tarning
bernebrant skrev:
28 februari 2019, 22:09
Tarning skrev:
13 februari 2019, 17:29
Datumet funkar. Skall försöka komma med samma kombo CTR + NSX igen.
Hmm ta med S2000 istället för Ctr :wink:
Den har varit där många gånger, men är numera pensionerad från trackday abuse. Den får nöja sig med slingriga landsvägar och soliga medelhavsbesök. :-)

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 25 maj 2019, 19:18
av kingo
hej! kommer dessa däck klara besiktningen? kumho r däck, lite snedslitna men mycket gummi kvar...
däck.jpg
däck.jpg (162.03 KiB) Visad 3170 gånger

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 27 maj 2019, 17:06
av HBN
Tack för en kanontrevlig helg och bra arrangerad bandag! :D

Re: Mantorp 26 Maj 2019

Postat: 28 maj 2019, 07:15
av Fixxe
viewtopic.php?f=67&t=76906

^^eftersnackstråd