Markera alla kategorier som lästa Regler
16 december 2018, 00:23Svara på tråd  [ 47 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa
 MANTORP 2017, 30 April! 
Författare Meddelande
Eisenhut
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1858
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Integra
Namn: Marcus Eisenhut
Inlägg MANTORP 2017, 30 April!
Bild

Hej!

Nu var det återigen dags för årets första bankörning! Alla som uppfyller kraven nedan är välkomna att komma och köra bana med oss. Väl mött!

OBS!
Glöm inte 350kr till startavgiften vid grinden för Hpc medlemmar eller förskottsbetala 300, var vänlig och ha jämna pengar vid insläppet så att allt flyter på, det är många bilar som skall in. Vi tar givetvis även kort och Swish (1230334235)
För er som vill betala in i förväg så sätter ni in 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 och märker betalningen med ert forums namn och Mantorp 2017...


Välkommen till Honda Performance Club's banträff på Mantorp Park, söndagen den 30 april 2017! (grindarna öppnas kl 07:00 så var där i tid)

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Mantorp Park. Arrangör för denna banträff är Honda Performance Club, i samarbete med Ford Club Sweden och Opel Club Sweden.
För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:

• Banchef Marcus Eisenhut 0709-397986
• Stf Banchef Mattias Bågenholm 0707-300215

Inpassage till depån:

• Det kommer att finnas två köer in på depåområdet. Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter .

Kö 1: Honda Performance Club, Opel Club Sweden
Kö 2: Ford Club Sweden, Rejsaplatser

Regler, rekommendationer och uppmaningar:

OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:

• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Honda Performance Club’s regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:

• Bilen skall vara en Honda, alternativt en bil driven av en Hondamotor. HPC förbehåller sig rätten att neka en bil tillträde på plats om det bedöms att den ej uppfyller målen.
• Bilen skall vara ”gatgodkänd”, dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är ”gatgodkänd” måste då kunna uppvisas.
• Rejsbilar med vagnbok är tillåtna men samma besiktningskrav som övriga gäller..
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast ”gatgodkända” däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:

• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp A1 och A2.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:

• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass B.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt .
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du ”missar” ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Svartflagga de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

Klassindelning:

• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp Intro, på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp A1/A2 för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp A1 och Grupp A2 så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (A1 eller A2) tilldelas i samband med morgonens incheckning / besiktning.
• I Grupp B så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:

07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp A1/A2"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp B"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp A1/A2"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp B"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp A1/A2"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp B"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp A1"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp A2"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp B"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp A1"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp A2"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp B"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp A1"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp A2"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp B"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp A1"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp A2"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp B"

Programmet är dynamiskt och beroende på tillgänglighet och efterfrågan kan denna komma att justeras.

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Mantorp Park.

Varmt välkommen!

/Mvh Marcus Eisenhut, banträffsansvarig Honda Performance Club

OBS! Glöm inte SMA försäkringen!
http://hondaklubben.com/forum/viewtopic.php?p=668992

Skriv ut besiktningsprotokollet och fyll i i förväg så går det snabbare vid incheckningen!


Länk till besiktningsprotokoll 2016 (går att använda för 2017): http://hondaklubben.com/files/Besiktnin ... 202016.pdfBETALT...

Roger Olsson
Kang Yu
Erik Gustafson
Mattias Samuelsson
Bullet
Andreas type R
MR Nagata
Turbobulten
Blitzwing
lowpass
Nestako
Tarning
Sören Hedin
Tong
Gnagis
Fixe
Bongo
Oskar
Typeracer

_________________
Mvh/Marcus Eisenhut

Kör:
Honda Integra Si JRSC -94
Mercedes-Benz C220d -16

Kört:
Civic Tourer 1.8 Lifestyle -14
Civic 1.8 sport ADAS -15
Civic Tourer 1.6d Elegance -15
Civic 1.8 sport -06
Jazz -04
Delsol VTi -93
Civic ESi -92


15 februari 2017, 21:19
Profil
Användarvisningsbild
lowpass
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2127
Bilder: 12
Medlemsnummer: 0
Bil: EP3/KB1
Namn: Agge Alonzo
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Finns det någon tråd för att boka genom rejsa?

_________________
Agges Ep3

Agges Kb1

ROMPOMPOMPOM bwaaaaAAAAA DUNDUNDUN PSSSH


17 februari 2017, 21:56
Profil Visa medlemmens fotoalbum
perfager
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 37
Bilder: 4
Ort: Katrineholm
Medlemsnummer: 12984
Bil: del sol
Namn: Pär Fager
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Om man bara vill komma som publik o insupa Hondaatmossfär . Hur funkar det , inträde , parkering ?????


26 februari 2017, 17:54
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4275
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Agge ---- Ja de finns det..

perfager ---- Det är gratis så kom ditt och ha skön med oss andra.. :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


26 februari 2017, 18:01
Profil
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Ja det är väl som vanligt öppet för alla att komma och titta och parkeringar har aldrig vart nåt problem :)

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


26 februari 2017, 18:03
Profil
Användarvisningsbild
Lärfors
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 439
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
Bil: 89 Civic Shuttle (EE2)
Namn: Andreas Lärfors
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Jag kommer nog också enbart som åskådare - har ingen bil som kommer vara redo för bana tills dess... Förutom tjejens MINI och det är ju strängt mot reglerna! :D

_________________
Andreas Lärfors
1989 Civic Shuttle GL (EE2)


26 februari 2017, 18:26
Profil
Användarvisningsbild
Mordiiax
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3919
Ort: Sundsvall
Medlemsnummer: 1875
Bil: Civic 1300 -81
Namn: Johan Mähler
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Mini funkar via REJSA platserna ;)

_________________
*Regionsombud Norr*
Johan Mähler
070 358 06 13

Honda Accord Tourer -11 & Honda Civic 1300 -81
Tidigare Honda: Civic "Spoon", Civic diesel, Civic VEi, CRX, CTR, CR-V, S2000 & Accorder.
HPC IRC CREW


26 februari 2017, 18:26
Profil ICQ WWW
mrnenad
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 35
Ort: Staffanstorp
Medlemsnummer: 0
Bil: Mitsubishi Evo 10
Namn: Nenad Ringdahl
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Står fel på rejsa 30 maj står det där

Skickat från min ONE A2003 via Tapatalk


26 februari 2017, 18:57
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4275
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Ja de va fan va svårt jag hade för de där då.. :D

Ändrat nu...

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


26 februari 2017, 19:40
Profil
Viinikka
Gillar Hondor!
Gillar Hondor!

Inlägg: 321
Bilder: 0
Ort: Trollhättan
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Civic EH K24
Namn: Markus Viinikka
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Kommer kanske dit och kollar på när alla andra kör! :)


27 februari 2017, 14:38
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Bullet---
Proffs
Proffs

Inlägg: 2798
Bilder: 0
Ort: Malmö
Medlemsnummer: 10773
Bil: Honda Civic EG K20
Namn: Andre´ Seppä Fritz
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Får ta mig i kragen och komma upp där i år. :P

_________________
*Regionsombud Syd*
Andre´ Seppä Fritz
0705-xxxxxx.

Civic EG3 K20
Civic EJ9 Brukis


27 februari 2017, 15:24
Profil Visa medlemmens fotoalbum WWW
Användarvisningsbild
Mordiiax
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3919
Ort: Sundsvall
Medlemsnummer: 1875
Bil: Civic 1300 -81
Namn: Johan Mähler
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Kanon gott folk, vi behöver folk som handlar läsk och prylar från kansliet också för att hjälpa driva klubben :D

_________________
*Regionsombud Norr*
Johan Mähler
070 358 06 13

Honda Accord Tourer -11 & Honda Civic 1300 -81
Tidigare Honda: Civic "Spoon", Civic diesel, Civic VEi, CRX, CTR, CR-V, S2000 & Accorder.
HPC IRC CREW


27 februari 2017, 16:16
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
Samwest
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 199
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 0
Bil: #Nohonda
Namn: Saman Mottaghy
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Ses där :D silverpilen ska piskas! :)


10 mars 2017, 10:57
Profil
Användarvisningsbild
turbobulten
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1334
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 11174
Bil: EP3
Namn: Sebastian "Basse" Forssman
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Yes!
Kul, engagemanget kring bilen har legat riktigt i lä under vintern.
Nu när det närmar sig blev jag på hugget igen!!!

_________________
Civic Type R Rotrex - 04
CR-V Lifestyle - 15
Accord Tourer Type S - 08 Såld
Eg LSi 93 - Såld
----
http://www.garaget.org/?car=320962 <- Garaget
viewtopic.php?f=29&t=69677 <- Hondaklubben projekttråd


10 mars 2017, 17:49
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Typerace
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 8
Bilder: 0
Ort: Halland
Medlemsnummer: 13612
Bil: Honda Civic Type-R EP3
Namn: Mattias Samuelsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Kommer klubben att arrangera fler körningar i år?

Mvh


11 april 2017, 11:03
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
pasen
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4816
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Inte på Mantorp, men Gelleråsen och Kinnekulle blir det körning på senare i sommar

Sent from my Nexus 6P using Tapatalk

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98
S2000 -05

Kört:
Civic Type-R FK2 -15
Civic EP3 -02
S2000 -01
Prelude BB1 -92


11 april 2017, 11:09
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Typerace
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 8
Bilder: 0
Ort: Halland
Medlemsnummer: 13612
Bil: Honda Civic Type-R EP3
Namn: Mattias Samuelsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Härligt! Har länge velat köra på Kinnekulle =)


11 april 2017, 11:51
Profil Visa medlemmens fotoalbum
_David_
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 9
Ort: Gävle
Medlemsnummer: 13478
Bil: Civic ED -89 CRX B18 -91
Namn: David Levin
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Vad menar ni med godkänd hjälm? Är det Fia godkänd eller räcker det med en vanlig "cross" hjälm? Och hur mäter ni decibel på bilarna?

Mvh


11 april 2017, 21:32
Profil
Användarvisningsbild
four
Lärd
Lärd

Inlägg: 1147
Ort: Oxelösund
Medlemsnummer: 1405
Bil: ek3
Namn: Ingemar Eriksson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Funkar tex med en sån http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/MC/Pe ... 000032525/

_________________
Ingemar Eriksson
073-959 06 46

Kör:
Civic MB9 -98
Accord tourer 2,0 -03
Civic Ek3 / B18C -96
Kört:
Civic-01 EU8
Civic MB9 -00
Honda Civic MB3 -97
Civic ep3 -04
Honda Prelude 2,3 -93


11 april 2017, 21:52
Profil
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Det sitter en fast monterad dB-mätare bredvid banan, ibland kommer det ut en kontrollant med egen utrustning också.
Vet du att din bil låter väldigt mycket så gör nåt åt det innan, det är ganska värdelöst att bli svartflaggad efter bara nåt varv :)

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


11 april 2017, 22:06
Profil
Användarvisningsbild
NitraM
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 2171
Bilder: 0
Ort: Norrköping
Medlemsnummer: 2255
Bil: Civic vti ek4 phoenix
Namn: Martin Augustsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Någon som sitter på en skärmvals de vill låna ut ett tag till mig.

Som de kan ta med sig till Mantorp ?

_________________
Martin Augustsson *Sekreterare HPC*
Privat: 0735-325213
Jobb: 011-4954005
Säljare på Karstorps Bildemontering
Norrköping


19 april 2017, 21:12
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Mordiiax
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3919
Ort: Sundsvall
Medlemsnummer: 1875
Bil: Civic 1300 -81
Namn: Johan Mähler
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Ja, ska man kunna njuta av dagen så är det bara att försöka tysta bilen effektivt innan i stället för att försöka åtgärda det på plats.

_________________
*Regionsombud Norr*
Johan Mähler
070 358 06 13

Honda Accord Tourer -11 & Honda Civic 1300 -81
Tidigare Honda: Civic "Spoon", Civic diesel, Civic VEi, CRX, CTR, CR-V, S2000 & Accorder.
HPC IRC CREW


20 april 2017, 03:01
Profil ICQ WWW
stenka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 132
Bilder: 3
Ort: Kungsbacka
Medlemsnummer: 9250
Bil: Honda S2000
Namn: Sten-Åke Karlsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Hur mäter man DB själv innan dessa träffar? Kan man använda en app i telefonen? Vilka förutsättningar gäller i så fall? Hur placerar man mätaren för att få rättvisa värden? Någon som vet? Varvtal, höjd, avstånd, stillastående?

_________________
Kör följande Hondor:
Honda Civic Type R 2017
Honda S2000 AP1 2003


20 april 2017, 07:53
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Karlhakan
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 729
Bilder: 4
Ort: Göteborg, Hisingen
Medlemsnummer: 126
Bil: S2000 AP1 2008
Namn: Håkan Nilsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Besiktningsprotokoll


Skriv ut, fylli, ta med.

/Håkan


Bilagor:
Besiktningsprotokoll HPC.pdf [241.54 KiB]
Nerladdad 80 gånger

_________________
Håkan Nilsson, Hisingen Göteborg *Sponsoransvarig* 0709-749475
Honda S2000 AP1 -08 för skoj skull
Honda S800 Cabriolet 1967 under renovering
Honda S800 Kupé 1967 ska renoveras när den andra är klar
Honda Jazz Si brukis
20 april 2017, 18:22
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Karlhakan
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 729
Bilder: 4
Ort: Göteborg, Hisingen
Medlemsnummer: 126
Bil: S2000 AP1 2008
Namn: Håkan Nilsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Välkomstinformation

Delas ut på plats, men går bra att läsa på i förväg

/H


Bilagor:
Hondaklubbens banträff på Mantorp.pdf [218.8 KiB]
Nerladdad 79 gånger

_________________
Håkan Nilsson, Hisingen Göteborg *Sponsoransvarig* 0709-749475
Honda S2000 AP1 -08 för skoj skull
Honda S800 Cabriolet 1967 under renovering
Honda S800 Kupé 1967 ska renoveras när den andra är klar
Honda Jazz Si brukis
20 april 2017, 18:39
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
NitraM
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 2171
Bilder: 0
Ort: Norrköping
Medlemsnummer: 2255
Bil: Civic vti ek4 phoenix
Namn: Martin Augustsson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Då jag inte kommer köra på Mantorp då min bil inte är klar

Så kommer jag ha med mig lite saker som kan va bra att ha.

Eg/ek/dc2 b-serie

Drivaxlar
Fördelare
Tändkablar
Tändstift
Olja
Oljefilter s2k oem
Oem växellådsolja

Och lite andra saker. :)

Men hoppas självklart ingen kommer behöva de utan att allt håller för er :)

_________________
Martin Augustsson *Sekreterare HPC*
Privat: 0735-325213
Jobb: 011-4954005
Säljare på Karstorps Bildemontering
Norrköping


23 april 2017, 21:29
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 400
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
NitraM skrev:
Då jag inte kommer köra på Mantorp då min bil inte är klar

Så kommer jag ha med mig lite saker som kan va bra att ha.

Eg/ek/dc2 b-serie

Drivaxlar
Fördelare
Tändkablar
Tändstift
Olja
Oljefilter s2k oem
Oem växellådsolja

Och lite andra saker. :)

Men hoppas självklart ingen kommer behöva de utan att allt håller för er :)


Grymt!

Glöm inte fälgarna :)

_________________
Robin Forsberg


23 april 2017, 21:51
Profil
Användarvisningsbild
{BÅGEN}
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 4275
Bilder: 0
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 1792
Bil: Civic Ed / Civic Hybrid
Namn: Mattias Bågenholm
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
Fan vilken klippa du är Martin!! :)

_________________
*Medlems ansvarig*
*Kassör*
Mattias Bågenholm
0707-300215

Bilar
S2000 -06
Civic Hybrid -06
Civic EG5 JRSC -93 Såld
DelSol VTI -93 Såld

Har ni några frågor ang ert medlemsskap i HPC så skicka ett PM till mig. :)


24 april 2017, 00:28
Profil
Användarvisningsbild
gnagis
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 895
Ort: Karlstad
Medlemsnummer: 86
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
frågan är dock om vi kommer få köra bana med dubbdäck iår :D
just nu varnas det för 2dm snö o klass 2 varning i Karlstad iallafall :D

_________________
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
Member since: [b]2002[/b]


24 april 2017, 13:16
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 400
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: MANTORP 2017, 30 April!
gnagis skrev:
frågan är dock om vi kommer få köra bana med dubbdäck iår :D
just nu varnas det för 2dm snö o klass 2 varning i Karlstad iallafall :D


Sluta nu :)


Bilagor:
Screenshot_2017-04-24-13-19-55-690_com.google.android.googlequicksearchbox.png
Screenshot_2017-04-24-13-19-55-690_com.google.android.googlequicksearchbox.png [ 164.58 KiB | Visad 6064 gånger ]

_________________
Robin Forsberg
24 april 2017, 13:20
Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 47 inlägg ]  Gå till sida 1, 2  Nästa

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  


© Honda Performance Club
phpBB © phpBB Group.