Markera alla kategorier som lästa Regler
11 december 2018, 20:43Svara på tråd  [ 26 inlägg ] 
 Gelleråsen 15 Juli 2018 
Författare Meddelande
Användarvisningsbild
pasen
Online
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4815
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Gelleråsen 15 Juli 2018
Fordklubben bjuder in till bankörning på Gelleråsen 15 Juli i år.

Ford Club Sweden skrev:
Välkommen till vår banträff på Karlskoga Motorstadion, söndagen den 15 juli!

Detta arrangemang ger dig som medlem i någon av samarbetsklubbarna möjlighet att få prova på bankörning på en av Sveriges absolut roligaste banor, Karlskoga Motorstadion (Gelleråsen). Arrangör för denna banträff är Ford Club Sweden, i samarbete med Honda Performance Club och Opel Club Sweden.

För allas säkerhet och trevnad bör/ska du vara insatt i nedanstående information. Eventuell överträdelse kan resultera i avstängning från banan.

Kontaktpersoner under dagen:
• Banchef, Rickard Ribbing (RickardEM): 073 – 022 45 09

Inpassage till depån:
• Varje förening/klubb kommer att ha två funktionärer på plats som tar hand om sina respektive medlemmar. Av dessa får du mer information, samt har möjlighet att betala eventuella avgifter. FCS ansvarar för eventuella bilar från Rejsa.nu.

Regler, rekommendationer och uppmaningar:
OBS! För att få deltaga på denna banträff så måste du respektera/uppfylla alla de regler som fastställts nedan.

Föraren:
• Inneha körkort utfärdat av Transportstyrelsen.
• Betalat eventuella medlems och startavgifter.
• Inneha en giltlig personlig SMA-försäkring.
• Medverkat i förarmötet/säkerhetsgenomgången klockan 09:00.
• Anmält dig till minst ett (1) flaggvaktspass.
• Bruka en enligt Ford Club Sweden's regler godkänd bil (se nedan).
• Använda godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder. Lägsta krav på säkerhetsutrustning är godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder (t.ex t-shirt, shorts med mera är förbjudet!).

Fordonet:
• Bilen skall vara "gatgodkänd", dvs. den skall vara registrerad, skattad, försäkrad, påställd, samt om så krävs, genomgått godkänd årlig kontrollbesiktning hos Svensk Bilprovning (nordiska bilar är tillåtna om det kan intygas att bilen är besiktad och godkänd i hemlandet). Kontroll hos Transportstyrelsen kommer att göras!
• Bilen måste gå igenom den allmänna genomgång/besiktning som görs i samband med bandagens incheckning. Besiktningspapper alternativt utdrag från Transportstyrelsen som påvisar att bilen är "gatgodkänd" måste då kunna uppvisas.
• ”Racebilar” (bilar med vagnbok) är tillåtna om det uppfyller tidigare punkter ovan.
• Tak/sufflett uppfällt och godkänt rundslagningsskydd krävs för alla öppna bilar.
• I de fall där föreningen inte styrs av sina egna stadgar, så regleras en specifik bils märkestillhörighet av vad som står i dess registreringsbevis.
• Bilens ljudnivå får ej överskrida 95 dB. Ljudnivå över 95 dB ger körförbud!
• Bromsvätskan bör nyligen vara bytt. Bromsvätskans kokpunkt får ej understiga 200 grader.
• Bromssystemet får ej innehålla några som helst brister.
• Bilens samtliga rutor skall vara helt stängda.
• Bilen får ej innehålla lösa delar som kan skada eller distrahera föraren under körning (t.ex lösa burkar, reservhjul med mera). Filmutrustning är tillåtet att använda under alla pass, men endast under förutsättning att den är monterad på ett säkert sätt och inte kan distrahera eller påverka chaufför och/eller passagerare på något sätt. All hantering av filmutrustningen (start, stopp, justering etc.) skall ske utanför banan!
• Läckage från bilen ger körförbud tills läckaget är åtgärdat. Kolla olja, vatten och bränsle innan samt efter ditt körpass.
• Endast "gatgodkända" däck är tillåtet, dvs. inte slicks eller andra egenhändigt skurna däck!
• Öka däckstrycket 0,5-1 kg jämfört ordinarie "gattryck".

Passagerare:
• Passageraren skall ha fyllt 15 år.
• Passageraren skall inneha en personlig SMA-försäkring. Om passageraren är under 18 år så krävs målsmans närvaro alternativt en fullmakt som godkänner tecknande av försäkringen.
• Passagerare, bortsett från eventuella medåkande instruktörer, är endast tillåtet i grupp B.
• Passageraren skall deltagit på förarmöte som hålls klockan 09:00.
• Passagerare ska uppfylla samma krav på personlig utrustning som föraren, dvs. godkänd hjälm och heltäckande bomullskläder.

På banan:
• Detta är INTE en tävling, utan förarutveckling. Kör med förstånd! Tidtagning är endast tillåtet i klass A.
• Dina standardbromsar är oftast dåliga. Dessa orkar endast behålla en jämn bromskraft under ett par varv. Märker du av nedsatt bromsförmåga, kör då av banan och kyl av bromsarna genom ett par kilometers lugn landsvägskörning.
• Dina standarddäck är oftast dåliga! Dessa överhettar snabbt vid hårdare körning. Vid minsta tecken på överhettning, kyl av dem på samma sätt som vid bromskylning (se ovan).
• Bevaka vattentemperatur, oljetemperatur och oljetryck (för de bilar som har denna möjlighet) under körning. Avbryt pågående körning om något verkar onormalt.
• Bilen ska minst ha sina positionsljus tända ute på banan.
• Blinkers skall alltid användas för att signalera att bakomvarande bil kan köra om!
• Använd insidan av huvudet! Utsätt inte dina vänner för onödig fara. Var tydlig i din körning, dvs. använd blinkers och släpp förbi snabbare bilar. Gör säkra omkörningar, helst på raksträckorna. Långsammare bilar måste släppa om snabbare bilar. Håll då förslagsvis till höger och signalera med blinkers.
• Använda dina backspeglar!
• Vid avkörning från banan måste du signalera och hålla till den sidan du skall köra av. Signalera minst 2 kurvor innan avfarten till depån.
• Respektera alla flaggsignaler! GUL = fara/hinder, RÖD = avsluta pågående körpass, SVART = Du ska/måste köra av banan omedelbart och kontakta huvudpostering för information.

Flaggvakter:
OBS! Depåvakt har rätt att vägra bilar tillträde om det anses nödvändigt för att upprätthålla rätt säkerhetsnivå!

• Du måste infinna dig vid utpekad plats i depån minst 10 minuter innan ditt pass börjar.
• Vi ser mycket strängt på att du "missar" ditt flaggpass. Kan du inte komma i tid så är det DITT ansvar att se till att det finns en ersättare tillgänglig. Utebliven inställelse kommer att bestraffas!
• Försäkra dig om komradions funktion.
• Rapportera till huvudpostering de bilar du anser sänker säkerhetsnivån betydligt.
• Vid en olycka måste du genast meddela resterande flaggvakter genom komradion.
• Vid olycka, stå kvar och varna andra bilar med rätt flagga. Spring inte fram förrän du kan göra detta utan fara.

Klassindelning:
• Under förmiddagen (klockan 10:00 – 13:00) så körs tre introduktionspass, kallat Grupp C "Intro", på vardera 20 min. I denna klass är instruktör obligatoriskt och dessa utses av samarbetsklubbarna. Om chaufför och instruktör är överens så klassas föraren in i grupp B för fortsatt körning under eftermiddagens pass.
• I Grupp B så är en passagerare tillåtet, men tidtagning är förbjudet. Passageraren skall uppfylla alla punkter angivna under rubriken Passagerare. Din grupptillhörighet (Grupp C, Grupp B eller Grupp A) tilldelas i samband med morgonens incheckning/besiktning.
• I Grupp A så är individuell tidtagning tillåtet, men passagerare förbjudet. Eventuell tidtagningsutrustning måste sitta fast ordentligt. Observera att det fortfarande inte är frågan om någon tävling, utan förarutveckling! Eventuellt ”rejsbeteende" kommer att resultera i svartflagg.
• Alla deltagande bilar kommer vid besiktning/incheckning att märkas med klasstillhörighet. Denna är bindande och går inte att ändra utan banchefens tillåtelse.

Program:
07:45 – 08:45 => Incheckning/besiktning (kom i tid för att undvika köer)
09:00 – 09:30 => Förarmöte/säkerhetsgenomgång (Obligatorisk närvaro för alla förare och passagerare!)
09:30 - 09:50 => Följevarv (Omkörning STRÄNGT förbjuden!)
10:00 - 10:20 => Pass 1, "Grupp C "Intro"
10:20 - 10:40 => Pass 2, "Grupp B "Erfarna"
10:40 - 11:00 => Pass 3, "Grupp A "Tidtagning"
11:00 - 11:20 => Pass 4, "Grupp C "Intro"
11:20 - 11:40 => Pass 5, "Grupp B "Erfarna"
11:40 - 12:00 => Pass 6, "Grupp A "Tidtagning"
12:00 - 12:20 => Pass 7, "Grupp C "Intro"
12:20 - 12:40 => Pass 8, "Grupp B "Erfarna"
12:40 - 13:00 => Pass 9, "Grupp A "Tidtagning"
13:00 - 13:20 => Pass 10, "Grupp B "Erfarna"
13:20 - 13:40 => Pass 11, "Grupp B "Erfarna"
13:40 - 14:00 => Pass 12, "Grupp A "Tidtagning"
14:00 - 14:20 => Pass 13, "Grupp B "Erfarna"
14:20 - 14:40 => Pass 14, "Grupp B "Erfarna"
14:40 - 15:00 => Pass 15, "Grupp A "Tidtagning"
15:00 - 15:20 => Pass 16, "Grupp B "Erfarna"
15:20 - 15:40 => Pass 17, "Grupp B "Erfarna"
15:40 - 16:00 => Pass 18, "Grupp A "Tidtagning"
16:00 - 16:20 => Pass 19, "Grupp B "Erfarna"
16:20 - 16:40 => Pass 20, "Grupp B "Erfarna"
16:40 - 17:00 => Pass 21, "Grupp A "Tidtagning"

Hoppas att du får en riktigt trevlig upplevelse tillsammans med oss på Karlskoga Motorstadion.

Varmt välkomna!

MVH,
Rickard Ribbing
Ford Club Sweden


Besiktningsprotokoll 2018


Betalning för HPC-medlemmar sker till HPC-representant på plats med Swish.
Eller förskottsbetalning, 300kr på vårt PG 124 39 35 - 2 eller swishar till nr 1230334235 och märker betalningen med ert forums namn och Gelleråsen 2018. Detta gäller endast betalande medlemmar i Hondaklubben!

Vid betalning på plats är det 350kr som gäller. Och glöm inte SMA-försäkring!

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98
S2000 -05

Kört:
Civic Type-R FK2 -15
Civic EP3 -02
S2000 -01
Prelude BB1 -92


15 februari 2018, 10:42
Profil Visa medlemmens fotoalbum
R.Öhman
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1
Ort: 733 39 Sala
Medlemsnummer: 14433
Bil: Honda civic type-R
Namn: Roger Öhman
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
pasen skrev:
Fordklubben bjuder in till bankörning på Gelleråsen 15 Juli i år. Mer info kommer!

Hej! Ny medlem med nyinköpt Civic Type-R! Behöver jag anmäla mig i förväg eller bara komma den 15:e juli??
Hälsn. Roger


3 juni 2018, 10:52
Profil
Användarvisningsbild
oskar
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 2606
Bilder: 3
Ort: Romelanda (Kungälv)
Medlemsnummer: 936
Bil: Civic 1.6i VT
Namn: Oskar Johansson
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Hej!
Nej det är inget krav att anmäla innan, men det blir lite billigare avgift och lättare för oss att veta hur många som kommer.
Det brukar vara samkväm dagen innan på Lunedets camping oxå, om man vill komma och hänga med likasinnade.

Mvh

_________________
Oskar Johansson
Sponsoransvarig HPC
*0733-124451*

Honda Accord Type S Wagon 2007
Honda Civic 1.6i-VT
HPC Kungälv medlem #936
0733-124451
Kinnekulle 1:02:73
Gelleråsen 1:21:38
Anderstorp 2:01:xx snigelfart jag vet....


4 juni 2018, 19:20
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
pasen
Online
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4815
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Info från Ford i första inlägget.

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98
S2000 -05

Kört:
Civic Type-R FK2 -15
Civic EP3 -02
S2000 -01
Prelude BB1 -92


9 juni 2018, 14:11
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
Hammerin
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2387
Bilder: 4
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 272
Bil: Integra Type-r -98
Namn: Richard Hammerin
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Fixar någon med boendet i år?

1. Hammerin + fru
2.
3.

_________________
*Regionsansvarig Stockholm*
Richard Hammerin
0708-711 779

Integra Type R -98

Familje pulka FR-V -05

Jazz -05 83hk
Kinnekulle 1.12.0

Rip
CRX Turbo 240hk
Kinnekulle 1.02,4
G-Ring 1.36,3
Mantorp 1.34,1
Gelleråsen 1.18,0


28 juni 2018, 00:08
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
robber
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 400
Bilder: 0
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 698
Bil: Civic EG
Namn: Robin Forsberg
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Hammerin skrev:
Fixar någon med boendet i år?

1. Hammerin + fru
2.
3.


Majoriteten jag snackat med från Sthlm kör ned tidigt den 15e

_________________
Robin Forsberg


28 juni 2018, 08:32
Profil
Fredrik76
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3
Ort: Kristinehamn
Medlemsnummer: 0
Bil: Civic type-r ep3
Namn: Fredrik Sandström
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Ny i klubben o bor nära!
Kommer o hälsar men kör nog inget denna gång :D


30 juni 2018, 19:50
Profil
Användarvisningsbild
Daugaard
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1757
Bilder: 1
Ort: Sthlm/Skarpnäck/Åmynnet
Medlemsnummer: 10809
Bil: Prelude BA4 4ws "Si"
Namn: Emil Daugaard
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag kommer också och hänger lite.

_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande* 070-53 41 431
Trackstar!
Prelude BA4 4WS -88 "Like a BA4WS" <Byggtråd.
Brukis Jazz Hybrid GP1 -13.
Glassätarbil Legend KA3 -88.
HPC Swish: 1230 334 235


1 juli 2018, 08:30
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
StockholmsJOCKE
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 710
Ort: Södermalm
Medlemsnummer: 2123
Bil: ITR DC2
Namn: Jocke
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag kommer dyka upp, hoppas att få med Bongo också men rexen mår inte så bra efter Mantorp :|

Vi kommer hyra stuga innan som vanligt, sjukt nice.

/J


4 juli 2018, 15:30
Profil
Användarvisningsbild
gnagis
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 895
Ort: Karlstad
Medlemsnummer: 86
Bil: Civic FN2
Namn: Daniel Svensson
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
är det nästan inga alls som kommer på denna träffen? :o

_________________
[b]Daniel "gnagis" Svensson[/b]
Member since: [b]2002[/b]


9 juli 2018, 11:42
Profil ICQ WWW
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Klart man kommer, bara det inte blir regn så :P

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


9 juli 2018, 14:19
Profil
martinson
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 5
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda CRX VT EE8
Namn: Mattias Martinson
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Dyker upp och jag vet flera andra med mig som också kommer! :)


9 juli 2018, 16:53
Profil
Användarvisningsbild
pasen
Online
Styrelsen
Styrelsen

Inlägg: 4815
Bilder: 0
Ort: Märsta
Medlemsnummer: 0
Bil: Accord -09
Namn: Richard Lindström
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag kommer

Sent from my SM-G950F using Tapatalk

_________________
Richard Lindström, Stockholm/Sigtuna
Styrelsen, IT

Kör:
Accord 2.0 Exe -09
Civic EK4 -98
S2000 -05

Kört:
Civic Type-R FK2 -15
Civic EP3 -02
S2000 -01
Prelude BB1 -92


9 juli 2018, 19:25
Profil Visa medlemmens fotoalbum
basti
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 41
Bilder: 2
Medlemsnummer: 0
Bil: Integra DC2
Namn: Sebastian Hasselgren
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti

_________________
Sebastian Hasselgren


11 juli 2018, 23:06
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Användarvisningsbild
StockholmsJOCKE
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 710
Ort: Södermalm
Medlemsnummer: 2123
Bil: ITR DC2
Namn: Jocke
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
basti skrev:
Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti


Kul att höra, saknade Enköpingsligan på Mantorp.

Jag kanske hakar på er till Karlskoga, då Bonga bangar på att åka med. Har tyvärr upptäckt att en damask på drivaxeln läcker ut lite fett då och då, hittar inget hål utan allt ser fint ut. Men så kanske det kan bli om man kör med en Crx VT damask på en Colt :lol:

Annars så ser det ut att bli bra väder på söndag mellan 28-30 grader, många bilar kommer få bekänna färg på söndag.

/J


12 juli 2018, 11:17
Profil
Användarvisningsbild
Hammerin
HPC Guld Medlem
HPC Guld Medlem

Inlägg: 2387
Bilder: 4
Ort: Stockholm
Medlemsnummer: 272
Bil: Integra Type-r -98
Namn: Richard Hammerin
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag och frugan åker 05:30 från Jakobsberg med bilen på släpet!
Tror Ben i kommer att åka samtidigt från Stånga.

Klart du ska komma Sthlmjocke, finns plats i bilen i värsta fall.

_________________
*Regionsansvarig Stockholm*
Richard Hammerin
0708-711 779

Integra Type R -98

Familje pulka FR-V -05

Jazz -05 83hk
Kinnekulle 1.12.0

Rip
CRX Turbo 240hk
Kinnekulle 1.02,4
G-Ring 1.36,3
Mantorp 1.34,1
Gelleråsen 1.18,0


12 juli 2018, 19:04
Profil Visa medlemmens fotoalbum
basti
Wannabe
Wannabe

Inlägg: 41
Bilder: 2
Medlemsnummer: 0
Bil: Integra DC2
Namn: Sebastian Hasselgren
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
StockholmsJOCKE skrev:
basti skrev:
Hej!

Vi kommer åka från circle k vid mc Donalds Enköping ca 06:30 mot Karlskoga, ser ut som vi blir minst 6 bilar varav 3 är hondaklubbsmedlemmar.
Är det någon som åker förbi vid den tiden så är det bara att haka på:).

/basti


Kul att höra, saknade Enköpingsligan på Mantorp.

Jag kanske hakar på er till Karlskoga, då Bonga bangar på att åka med. Har tyvärr upptäckt att en damask på drivaxeln läcker ut lite fett då och då, hittar inget hål utan allt ser fint ut. Men så kanske det kan bli om man kör med en Crx VT damask på en Colt :lol:

Annars så ser det ut att bli bra väder på söndag mellan 28-30 grader, många bilar kommer få bekänna färg på söndag.

/J


Kul att vara saknad, nä skämt å sido så va det skit surt att missa Mantorp men nu kör vi igen...

Bara haka på om du vill annars hoppas jag vi ses där iaf, depå häng är inte fy skam det heller!

/

_________________
Sebastian Hasselgren


12 juli 2018, 23:28
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1251
Ort: Alingsås
Medlemsnummer: 350
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per

_________________
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.


13 juli 2018, 08:28
Profil
Användarvisningsbild
Daugaard
Styrelsen Gold
Styrelsen Gold

Inlägg: 1757
Bilder: 1
Ort: Sthlm/Skarpnäck/Åmynnet
Medlemsnummer: 10809
Bil: Prelude BA4 4ws "Si"
Namn: Emil Daugaard
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Aerodynamic skrev:
Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per


Jadå, det viktiga är att det syns för mig på hemsidan att du är medlem.
Vi ses på söndag.

Mvh Emil

_________________
Emil Daugaard, Stockholm *Ordförande* 070-53 41 431
Trackstar!
Prelude BA4 4WS -88 "Like a BA4WS" <Byggtråd.
Brukis Jazz Hybrid GP1 -13.
Glassätarbil Legend KA3 -88.
HPC Swish: 1230 334 235


13 juli 2018, 12:03
Profil Visa medlemmens fotoalbum
Proccito
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 4
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Civic Type-R '08
Namn: Jonas Haag
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Jag vill komma! Men jag hoppas det är ok att jag kör en BMW Z4, cab. Hondan har problem med bromsarna, men jag hoppas kunna fixa det tills på söndag.

Hur vet ni att jag på forumet är jag vid banan?

//Jonas


14 juli 2018, 00:20
Profil
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Om du varken är betalande medlem eller tänkt köra nånting Honda så lär du nog köpa en rejsaplats.
Verkar finnas ett par kvar https://rejsa.nu/forum/viewtopic.php?t=112540

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


14 juli 2018, 00:46
Profil
Proccito
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 4
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Civic Type-R '08
Namn: Jonas Haag
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Hondan är fixad, så jag kommer imorgon. Blir lite hastigt för mig, men går det att fixa ett HPC-medlemskap till imorgon som jag även kan ha till Kinnekulle?


14 juli 2018, 15:19
Profil
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Om du fyller i dina uppgifter och swishar in pengarna idag så är det nog lugnt http://www.hondaklubben.com/?p=apply
Tror Emil har koll på vilka som betalat in avgifterna där, men det går säkert att lösa allt på plats annars också :)

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


14 juli 2018, 16:36
Profil
Användarvisningsbild
fonzeka
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 3072
Ort: Avesta
Medlemsnummer: 133
Bil: S2000
Namn: Anders Westlund
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Såg att länken till besiktningsprotokollet här i förstaposten inte fungerade.
Kör med denna istället http://www.fordclubsweden.se/docs/bes.pdf
Fyll i och ta med så kommer vi kanske igång något lite snabbare och smidigare ;)

_________________
#hondaklubben@EFnet.org


14 juli 2018, 16:41
Profil
Aerodynamic
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 1251
Ort: Alingsås
Medlemsnummer: 350
Bil: Civic
Namn: Per Axblom
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
Daugaard skrev:
Aerodynamic skrev:
Jag tänkte komma med.
Har tappat bort mitt Hondaklubbens medlemskort,
Går det att lösa ändå?
Mvh, Per


Jadå, det viktiga är att det syns för mig på hemsidan att du är medlem.
Vi ses på söndag.

Mvh Emil


Tack Emil

_________________
Per Axblom / Lotus Type 116 K24 powered.


14 juli 2018, 16:48
Profil
Proccito
HPC Medlem
HPC Medlem

Inlägg: 4
Ort: Göteborg
Medlemsnummer: 0
Bil: Honda Civic Type-R '08
Namn: Jonas Haag
Inlägg Re: Gelleråsen 15 Juli 2018
fonzeka skrev:
Om du fyller i dina uppgifter och swishar in pengarna idag så är det nog lugnt http://www.hondaklubben.com/?p=apply
Tror Emil har koll på vilka som betalat in avgifterna där, men det går säkert att lösa allt på plats annars också :)


Då var det betalat. Vi ses imorgon!


14 juli 2018, 21:26
Profil
Visa inlägg nyare än:  Sortera efter  
Svara på tråd   [ 26 inlägg ] 

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: Inga registrerade användare


Du kan inte skapa nya trådar i denna kategori
Du kan inte svara på trådar i denna kategori
Du kan inte redigera dina inlägg i denna kategori
Du kan inte ta bort dina inlägg i denna kategori
Du kan inte bifoga filer i denna kategori

Sök efter:
Hoppa till:  


© Honda Performance Club
phpBB © phpBB Group.